+

Guyana > Catalog de monede

Guyana 1 cent - obverseGuyana 1 cent - reverse
1 cent 1976-1980
Coat of Arms on obverse
Nichel-Alamă
, 1.5g, ø 16mm
Guyana - KM# 37
Republica Cooperativă Guyana
Guyana 1 cent - obverseGuyana 1 cent - reverse
1 cent 1967-1992
Nichel-Alamă
, 1.5g, ø 16mm
Guyana - KM# 31
Republica Cooperativă Guyana
Guyana 5 cenți - obverseGuyana 5 cenți - reverse
5 cenți 1976-1980
Coat of Arms on obverse
Nichel-Alamă
, 2.5g, ø 19.5mm
Guyana - KM# 38
Republica Cooperativă Guyana
Guyana 5 cenți - obverseGuyana 5 cenți - reverse
5 cenți 1967-1992
Nichel-Alamă
, 2.5g, ø 19.5mm
Guyana - KM# 32
Republica Cooperativă Guyana
Guyana 10 cenți - obverseGuyana 10 cenți - reverse
10 cenți 1976-1980
Cupru-Nichel
, 2.75g, ø 18mm
Guyana - KM# 39
Republica Cooperativă Guyana
Guyana 10 cenți - obverseGuyana 10 cenți - reverse
10 cenți 1967-1992
Cupru-Nichel
, 2.75g, ø 18mm
Guyana - KM# 33
Republica Cooperativă Guyana
Guyana 25 cenți - obverseGuyana 25 cenți - reverse
25 cenți 1976-1980
Cupru-Nichel
, 4.3g, ø 21.5mm
Guyana - KM# 40
Republica Cooperativă Guyana
Guyana 25 cenți - obverseGuyana 25 cenți - reverse
25 cenți 1967-1992
Cupru-Nichel
, 4.29g, ø 21.94mm
Guyana - KM# 34
Republica Cooperativă Guyana
Guyana 50 cenți - obverseGuyana 50 cenți - reverse
50 cenți 1976-1980
Cupru-Nichel
, 7.5g, ø 25mm
Guyana - KM# 41
Republica Cooperativă Guyana
Guyana 50 cenți - obverseGuyana 50 cenți - reverse
50 cenți 1967
Cupru-Nichel
, 7.6g, ø 26mm
Guyana - KM# 35
Republica Cooperativă Guyana
Preț: 25.1 lei
Guyana 1 dolar - obverseGuyana 1 dolar - reverse
1 dolar 1996-2015
Oțel placat cu Cupru
, 2.4g, ø 17mm
Guyana - KM# 50
Republica Cooperativă Guyana
Guyana 1 dolar - obverseGuyana 1 dolar - reverse
1 dolar 1976-1980
Cupru-Nichel
, 19.1g, ø 35.5mm
Guyana - KM# 42
Republica Cooperativă Guyana
uCoin